Poskytuji právní služby jako advokát s generální praxí v Ostravě a okolí.

Při výkonu advokacie kladu důraz na kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb, přičemž stěžejní je pro mě ochrana zájmů klienta. Zakládám si také na osobním, vstřícném přístupu a každý případ posuzuji individuálně dle potřeb klienta s cílem nalézt pro něj nejvhodnější řešení.

Služby

Poskytuji právní služby ve všech oblastech práva. Zastupuji fyzické osoby, podnikatele i právnické osoby. Klienty zastupuji v řízeních před soudy (včetně obhajoby v trestním řízení) a jinými orgány. Pro klienty dále provádím sepis a revize smluv a jiných listin, právní rozbory a poskytuji právní konzultace.

Níže uvedený výčet služeb je pouze orientační. V případě, že jste nenašli Vámi požadovanou službu, kontaktujte mne prosím telefonicky na tel. č. + 420 724 926 027 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře vpravo.

7
Občanské právo
 • komplexní právní poradenství
 • závazkové právo
 • dědické právo
 • sepis smluv a jiných dokumentů
 • náhrada škody a nemajetkové újmy
 • bezdůvodné obohacení
 • svéprávnost
 • ochrana osobnosti
2
Právo nemovitostí
 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • nájemní a pachtovní smlouvy
 • zřízení/zrušení věcných břemen
 • zástavní právo
 • úprava a vypořádání spoluvlastnictví
 • vypořádání investic do nemovitostí
 • prohlášení vlastníka budovy
 • komplexní právní servis pro realitní kanceláře
 • právní servis pro developery a SVJ
 • revize smluv
*
Rodinné právo
 • úprava poměrů k nezletilým (péče, styk a výživné)
 • vymáhání výživného
 • výkon rozhodnutí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určení/popření otcovství
 • služby obětem domácího násilí
0
Sporná agenda
 • zastupování před soudy všech stupňů
 • zastupování před rozhodčími soudy
 • jednání s protistranou
 • narovnání
 • zastupování v exekučním řízení
 • vymáhání pohledávek
 • insolvenční řízení
1
Obchodní právo
 • založení/zrušení společnosti
 • převod podílu ve společnosti
 • změny společenských smluv
 • vztahy společníků
 • všeobecné obchodní podmínky
 • vymáhání pohledávek
 • nekalá soutěž
4
Ostatní služby
 • úschova peněžních prostředků a listin
 • ověřování podpisů

Reakce klientů

Lukáš Vaculík
"Trefa do černého a Martin je skvělý advokát s profesionálním přístupem, jenž mi maximálně vyhověl při koupi majetku. Řešili jsme spolu revize smluv a dal mi cenné rady. Osobně jsme se několikrát potkali a byl přítomen u samotného jednání. Jeho zkušenosti jsou neocenitelné, vzhledem k tomu, jaký jsem laik v oblasti práva."
Veronika Timková
"Ďakujem pánovi advokátovi za kvalitné služby, prijemné jednanie a flexibilitu. V prípade potreby sa naňho určite znova obrátim."
Michaela Habigerová
"S panem Šulcem jsem byla velmi spokojena. Zastupoval mě ve věci svěření dětí do péče. Pan Šulc je ochotný, přátelský, vstřícný. Mám z něj dojem, že svou práci nebere jen jako zaměstnání. Musim vřele doporučit."

Kontakt

Adresa
28. října 3346/91,
702 00 Ostrava
E-mail
martin.sulc@akgr.cz
Telefon
+ 420 724 926 027
Telefon
ID DS: ewgar5h
Napsat zprávu